Positionering

Na het formuleren van de propositie, werken we verder aan de positionering van jouw merk, product of dienst. We beschrijven die drie bewust los van elkaar, omdat de positionering op product- of dienstniveau van elkaar kan verschillen. Iedere positionering beschrijft wat je wil bereiken en hóe je dit gaat bereiken. Bijvoorbeeld: welke kanalen en middelen je inzet om jouw publiek te bereiken, wanneer en op welke schaal. Je legt vast wat je boodschap is, waar jouw onderscheidend vermogen ligt en wat jouw doelgroep van je mag verwachten. Maar bovenal geef je antwoord op de vraag: hoe maak je jouw beloftes waar?

Welke positie neem jij in?

Positionering gaat in de kern niet alleen over jezelf, zoals een propositie dat wel doet. Bij het positioneren van jouw merk, product of dienst onderzoeken we de markt waarin je jouw positie wil innemen of al inneemt. Je zal ontdekken dat je niet altijd anders hoeft te zijn dan de rest, maar je moet je wél in staat zijn om jouw publiek te overtuigen voor jou te kiezen. Win hun vertrouwen, zodat ze met jouw merk een duurzame verbinding aangaan.

Het goed positioneren van jouw merk, product of dienst is van grote invloed. Want als je niet weet waar je staat, hoe kun je dan de juiste richting bepalen? Een positionering vormt de basis voor iedere strategische keuze die volgt. Keuzes die jouw onderscheidend vermogen kunnen vergroten en de verbinding met jouw publiek sterker maakt.

Jouw positionering bepaalt de koers

Een sterke positionering bepaalt de koers die jij met jouw merk vaart. Dit zie je terug in:

• het gedrag van medewerkers
• de keuze voor processen en systemen
• de wijze van communiceren
• het ontwerp van merk en middelen (visuele identiteit)
• keuze in aanbod (producten en/of diensten)

Door iedere keuze die je maakt, uitingen die je communiceert en campagne die je uitrolt te toetsen aan jouw positionering, kun je vertrouwen op een behouden vaart. Dat betekent niet dat je nooit van de koers mag afwijken. Ondernemen is evalueren, aanscherpen en bijsturen. Wij zorgen ervoor dat we linksom of rechtsom jouw einddoel(en) behalen.

De positie die je inneemt leidt tot een imago

De positie die je inneemt heeft effect op het beeld dat men van jou en jouw merk heeft. Jouw positionering, (visuele) identiteit en communicatie vormt een imago onder jouw publiek. Blijf daarom alert op wat hen aantrekt en afstoot. Heeft het juiste publiek zich eenmaal met jouw merk verbonden, wil je er alles aan doen om ze bij je te houden. Want in de huidige markt − waarbij aanbod vraag vaak overstijgt − is de overstap naar een concurrent zo gemaakt.

De basis voor een visuele identiteit

Een merk is dus meer dan een huisstijl; jouw logo, kleuren en lettertypes. Een merk is zelfs meer dan jouw producten of diensten. Een merk ontstaat vanuit een duidelijke propositie en sterke positionering, welke vertaalt kunnen worden naar jouw visuele identiteit. De visuele uitwerking waarin de belangrijkste kenmerken en eigenschappen van jouw onderneming of organisatie samenkomen. En juist omdat deze strategisch sterk is onderbouwd, zal het opvallen bij het juiste publiek. Lees meer over visuele identiteit.

Erik Jaap Dijk, eigenaar bij Publiek

Jouw positie bepalen?

Trek Erik aan zijn mouw!

Let’s talk!

Wij staan altijd open voor een goed gesprek, kom je langs voor een kop koffie?