Privacystatement Publiek

Wij vinden het belangrijk dat jouw privacy gerespecteerd wordt en we gaan daarom ook erg zorgvuldig om met jouw (persoons)gegevens. In dit privacystatement leggen we aan je uit hoe we dit doen. Om het allemaal niet onnodig moeilijk te maken, hebben dit privacystatement op een begrijpelijke manier geschreven zodat je niet door een dikke juridische pil hoeft te worstelen.

Welke gegevens wij verzamelen

Hieronder leggen we uit welke gegevens we verzamelen. Deze gegevens zijn nodig om onze website te kunnen tonen, om onze website te verbeteren, om ons conversiepercentage te verhogen en zodat je contact met ons kunt opnemen.

Het contactformulier
Ten eerste verzamelen wij contactgegevens via ons contactformulier. Dit doen we zodat we contact met je kunnen opnemen na jouw contactaanvraag. We slaan jouw naam, je e-mailadres en je telefoonnummer op. Daarnaast houden we algemene gegevens bij over de datum waarop het contactformulier is ingevuld en verzonden.

Cookies
Om onze website te verbeteren, verzamelen we ook algemene gegevens van onze bezoekers door middel van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst wanneer je onze site bezoekt. Met deze cookies verzamelen we informatie over jouw gebruik van onze website zodat we onze website vervolgens weer kunnen verbeteren. Wees gerust, de cookies kunnen jouw computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Google analytics
Om te zien hoe je onze website hebt gevonden en om onze website te verbeteren gebruiken wij analytische cookies van Google Analytics. De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren en om doelgroepen te kunnen specificeren. Deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld, maar dan alleen zoals we later in dit privacystatement omschrijven onder de kop “Gebruik van de gegevens”.

De cookies van Google Analytics registreren en verzamelen het adres (IP-adres) van jouw computer en informatie over jouw gebruik van onze website en online applicaties en tools. De verzamelde informatie wordt door Google opgeslagen op hun servers, waaronder die in de Verenigde Staten.

Met deze informatie houdt Google bij hoe onze website wordt gebruikt. Zo kunnen ze rapporten aan ons verstrekken en kunnen ze haar adverteerders informatie geven over de effectiviteit van hun campagnes. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Gebruik van de gegevens

Hieronder leggen we uit waarvoor we de verzamelde gegevens gebruiken. We kunnen alvast een tipje van de sluier lichten: we gebruiken de verzamelde gegevens alleen maar voor de doelen waarvoor we de gegevens hebben gekregen.

Algemeen
De algemene bezoekgegevens die we verzamelen, worden gebruikt zodat we de website aan je kunnen tonen, om te kijken hoeveel bezoekers onze website krijgt, om te zien welke pagina’s bezocht worden en om te kijken waar de bezoekers vandaan komen. De gegevens die we verzamelen wanneer je een contactverzoek bij ons doet, gebruiken we alleen maar zodat we telefonisch of via e-mail contact met je kunnen opnemen.

De persoonsgegevens die we van jou verzamelen en verwerken, gebruiken we alleen voor ons zelf en voor onze eigen doeleinden. Wij delen de door ons verzamelde gegevens niet met derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de autoriteiten gegevens bij ons vorderen). Wel is het zo dat de hierna genoemde partijen gegevens voor ons verwerken en de technische mogelijkheden hebben om de gegevens die je via het contactformulier op de website naar ons verstuurt en de daaraan verbonden gegevens in te zien.

Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Daardoor is het voor hen alleen maar toegestaan om de gegevens aan ons door te zenden via hun netwerk en er verder niets anders mee te doen. Omdat daarvan echter ook gegevens worden opgeslagen op hun systemen hebben we met hen verder afgesproken dat zij die gegevens niet voor zichzelf mogen gebruiken of aan derden mogen doorgeven, tenzij ook zij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Contactformulier
Bij het doorsturen van ons online contactformulier maken we gebruik van de computersystemen van derden, waaronder de servers van Yourhosting B.V. in Zwolle. Zij verwerken jouw naam, jouw e-mailadres, jouw telefoonnummer en jouw internetadres (IP- adres). Yourhosting B.V. verwerkt
de gegevens niet voor eigen doeleinden. Zie hiervoor hun privacybeleid.

Nieuwsbrief
Wij bieden ook een nieuwsbrief aan. Jouw mailadres voegen we alleen met jouw expliciete toestemming toe aan de lijst van abonnees. Daarnaast bevat elke mail een link waarmee je je kunt afmelden voor onze nieuwsbrief. Het abonneebestand van onze nieuwsbrief delen wij niet met derden.

Voor de verspreiding van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van Airmail en Mailchimp. Hierbij verzamelen we je naam en e-mailadres. Bij het verzenden van e-mails via Airmail en Mailchimp worden zogenaamde web beacons meegezonden. Deze web beacons houden bij of de e-mail is geopend en of er op links in de nieuwsbrief is geklikt. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden. Airmail en Mailchimp verzamelen mogelijk ook gegevens voor eigen doeleinden. Dit omschrijven ze in hun eigen privacystatements:

Airmail Privacy
Mailchimp Privacy

Bewaartermijn van de gegevens
Wij bewaren de algemene bezoekgegevens niet langer dan een jaar. De gegevens die je hebt verstrekt zodat wij contact met je kunnen opnemen bewaren we tot het contact heeft plaatsgevonden. Wanneer dat contact leidt tot een samenwerking of tot een verzoek tot verder contact, dan worden die gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact of tot dat de opdracht is beëindigd en een vervolgcontact of vervolgopdracht niet meer te verwachten is.

In ieder geval bewaren we de verstrekte gegevens nooit langer dan 5 jaar nadat de gegevens zijn verstrekt en een (vervolg)opdracht is beëindigd. En overigens bewaren we de gegevens alleen zolang er een belang is om ze te bewaren. Maar je hebt altijd het recht om de verstrekte gegevens te laten verwijderen. Wij zullen altijd gehoor geven aan zo’n verzoek, tenzij we wettelijk verplicht worden om de gegevens te bewaren tot aan de wettelijke bewaartermijn.

Beveiliging van de gegevens die via onze website binnenkomen
Om te voorkomen dat de gegevens van de website verkeerd worden gebruikt, worden alle gegevens versleuteld die via, op of over onze website worden verzameld of verzonden. Door middel van versleuteling wordt het gegevensverkeer tussen jou en de webservers en/ of andere daarbij betrokken servers (waaronder mailservers) onleesbaar gemaakt, zodat buitenstaanders daar geen toegang toe hebben.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens, recht van verzet

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je het recht om je persoonsgegevens op verzoek in te zien en deze zo nodig aan te passen, te laten verwijderen, of over te dragen. Ook heb je het recht om je er tegen te verzetten dat jouw gegevens door ons worden gebruikt. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, wanneer je niet benadert wilt worden met informatie over onze producten en diensten door dit te melden per mail op: info@publiek.com.

Onderaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kunt opnemen. Om je identiteit te controleren vragen wij je om je IP-adres en een kopite van je identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is.

Klachten
Wanneer je klachten hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verzamelen, verwerken, delen met anderen en opslaan kun je telefonisch contact met ons opnemen of via een email. Jouw klacht zal dan zo snel mogelijk door ons worden behandeld. Binnen 14 dagen krijg je dan een reactie van ons.

Daarnaast kun je ook een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www. autoriteitpersoonsgegevens.nl), de nationale instantie en toezichthouder die de bescherming van de privacyregels bewaakt. Zij behandelen geen individuele klachten, maar kunnen wel een onderzoek starten naar aanleiding van jouw melding.

Wijziging privacystatement
Wij kunnen ons privacystatement wijzigen. Als we dit doen dan zullen we dit op onze website aankondigen. Oudere versies van ons privacystatement slaan we in ons archief op. Mocht je deze willen raadplegen dan kun je ons hierover mailen.

Onze contactgegevens
Telefoon: 088 166 3100
E-mail: info@publiek.com

Let’s talk!

Wij staan altijd open voor een goed gesprek, kom je langs voor een kop koffie?