6 april 2018

Een nieuwe huisstijl
en website voor K&C

Auteur: Ellen Hoving
Leestijd:
4 minuten
webontwerp, gebruiksvriendelijkheid, huisstijlontwikkeling

Stichting Kunst & Cultuur is een expertisecentrum en projectorganisatie voor kunst en cultuur dat werkzaamheden uitvoert in de provincies Drenthe en Groningen en soms daarbuiten. De veertig medewerkers werken als adviseur, bemiddelaar, projectontwikkelaar en projectuitvoerder op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie, cultuurinnovatie en cultuurbeleid. De organisatie bestaat dit jaar 25 jaar en 
zocht voor haar jubileumjaar een partner met wie ze een nieuwe huisstijl en een nieuwe website kon ontwikkelen.

Na een uitvoerige pitch met meerdere partijen, zijn wij als partner gekozen! Tijd dus om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan! Want hoe zorg je ervoor dat een nieuwe huisstijl aansluit bij de gewenste identiteit van een organisatie? 
Hoe transformeer je een uit z’n voegen gegroeide website tot een gebruiksvriendelijke site waar de gebruiker de gewenste informatie snel en eenvoudig kan vinden?
 En misschien wel minstens zo belangrijk, hoe zorg je voor draagvlak voor alle veranderingen binnen de organisatie?

Onze projectleider en ontwerper Ellen vertelt er over: “Stichting Kunst & Cultuur is een organisatie die heel veel verschillende activiteiten verricht voor heel veel verschillende doelgroepen. Binnen hun talentontwikkelingsactiviteiten richten ze zich bijvoorbeeld op popmuzikanten, maar ook op senioren, beeldend kunstenaars en kinderen. Binnen het onderwijs wordt er gecommuniceerd met leerkrachten op basisscholen, maar ook met directies van middelbare scholen en dan zijn er nog de overheden. Heel veel verschillende partijen dus, die zich binnen de website thuis moeten voelen en hun informatie moeten kunnen vinden. Het wordt een omvangrijke website, waarin we mensen zo weinig mogelijk willen laten klikken en scrollen.”

De start van het project

Bij Publiek kijken we eerst altijd naar de vraag. Wat is er precies aan de hand en is in dit geval het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl en een nieuwe website eigenlijk wel de juiste oplossing? Bij het project voor Stichting Kunst & Cultuur (K&C) was het al snel duidelijk dat een nieuwe huisstijl en een nieuwe website gewoon nodig waren. “In de oude situatie konden ze simpelweg niet meer goed uitleggen wat ze allemaal deden”, aldus Ellen.

Ellen werkt aan de huisstijl van K&C.

K&C is constant bezig om verschillende partijen met elkaar te verbinden. De organisatie werkt vaak op de achtergrond en projecten starten bijna altijd vanuit samenwerking. Ellen zegt hierover: “K&C is de (mede) organisator van prachtige projecten en evenementen. Iets waar ze met recht trots op mogen zijn. Met de nieuwe huisstijl en de nieuwe website kunnen ze dit laten zien aan de buitenwereld.”

Over het ontwikkelen van de huisstijl vertelt Ellen: “We hebben in eerste instantie vooral gekeken naar wie K&C is, wat ze doen en waar ze trots op zijn. In de kern komt het er op neer dat ze zoveel mogelijk mensen willen laten kennis maken met, en participeren binnen de kunsten. Ze zoeken vooral de verbinding tussen partijen en zetten de kunsten in bij maatschappelijke vraagstukken. Dit hebben we op een visuele wijze sterk vertaald door gebruik te maken van verschillende kleuren en vormen die op een organische manier met elkaar zijn verbonden. Daarnaast zie je binnen de nieuwe huisstijl direct dat Stichting Kunst & Cultuur een creatieve organisatie is.

Een gebruiksvriendelijke structuur creëren 

De huidige site van K&C bevat zoveel informatie dat deze niet meer op een gebruiksvriendelijke manier te gebruiken is. Dit blijkt onder meer uit de data. Er is bijvoorbeeld een hoog bouncepercentage (het aantal bezoekers dat je website bezoekt maar ook direct weer vertrekt). Het was vanaf de start van het project dan ook duidelijk dat er grote stappen gezet moesten worden. Daar kwam nog eens bij dat in de url Drenthe werd gebruikt (www.kcdr) terwijl de Stichting inmiddels niet alleen meer in Drenthe maar ook in Groningen en daarbuiten actief is. 

Gebruiksvriendelijkheid website
Het creëren van een heldere menustructuur.

Ellen vertelt hierover: “We zijn echt terug gegaan naar de tekentafel. We zijn blanco begonnen en hebben ieder element uit de oude menustructuur onder de loep genomen. Op basis hiervan hebben we geadviseerd om pagina’s weg te laten en samen te voegen. Zo hebben we een logische en gebruiksvriendelijke omgeving voor de bezoeker gecreëerd.” 

Om er zeker van te zijn dat alle doelgroepen hun weg weten te vinden op de nieuwe website hebben we onze ontwerpen getest onder de doelgroepen. Als projectleider was Ellen ook hier bij betrokken: “We hebben kinderen, senioren, kunstenaars, muzikanten, basisschoolleraren en docenten van de middelbare school gevraagd om verschillende opdrachten uit te voeren binnen een testomgeving van de website. Een voorbeeld van zo’n opdracht was het uitzoeken welke musea leuk zijn om als oudere met je kleinkinderen te bezoeken. Bij de uitvoering van deze opdrachten hebben we geen begeleiding gegeven. We hebben alleen geanalyseerd. Op basis van deze tests hebben we aan de ene kant waardevolle aanpassingen aan het ontwerp kunnen doen en aan de andere kant hebben we de bevestiging gekregen dat we bij veel elementen op het goede spoor zaten qua gebruiksvriendelijkheid.”

De klant meenemen in het proces

De nieuwe huisstijl en de nieuwe website zijn samen met K&C ontwikkeld. Goede communicatie staat hierbij centraal. Als projectleider is Ellen verantwoordelijk voor de communicatie tussen het team van Publiek en dat van K&C. Ze zegt hierover:

Presenteren voor het team van K&C.

“We hebben de klant constant meegenomen in ons verhaal. Bij elke stap maken we duidelijk waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. In eerste instantie naar onze twee directe contactpersonen, daarna naar de directie en stafleden en vervolgens is de gehele organisatie op de hoogte gebracht. Deze manier van werken schept vertrouwen.”

Op dit moment zijn we in de afrondende fase van het project. De technische ontwikkeling van de website is in volle gang, de teksten voor de site worden geschreven en op het gebied van huisstijlontwikkeling en drukwerk worden de puntjes op de i gezet. Dit jaar bestaat Stichting Kunst & Cultuur 25 jaar. Aan het eind van de lente presenteren we op een feestelijke manier het beeld van de toekomst! 

Wat vind je van het artikel?:
/lezen/een-nieuwe-huisstijl-en-website-voor-stichting-kunst-cultuur
152
150
137
134
129